LOM SÝKOŘICE - zpřehledňujeme situaci

26.06.2019

Na začátku roku 2019 jsme se zapojili do šíření informací o záměru firmy KÁMEN Zbraslav rozšířit těžbu o další hektar CHKO směrem ke Zbečnu. Situace byla nepřehledná, hodně spoluobčanů o možnosti se vyjádřit vůbec nevědělo - především, že se naskytla příležitost pozměnit podmínky těžby nebo těžbu dokonce zastavit (po odtěžení již schváleného úseku, což je ještě na několik let). Děláme tedy dnes rozhodnutí pro naše děti. 

Občané Zbečna a Sýkořice nejsou spokojeni s mírou hlučnosti a prašnosti, především z důvodu automobilové nákladní přepravy. Obtěžují je i otřesy těžbou vyvolané. Proto 465 občanů podepsalo petici, kterou jsme odeslali na Krajský úřad a která měla i za cíl zpřehlednit postoje občanů sýkořickému zastupitelstvu. 

Proto nás potěšilo, že se i naše obecní zastupitelstvo vyjádřilo, že považuje za nutné záměr firmy KÁMEN Zbraslav nechat posoudit dle zákona. To sice znamená hlubší přezkoumání vlivů na životní prostředí a podmínek pro občany, přesto chceme zůstat připraveni vstupovat s připomínkami i do dalších fází řízení. 

Chcete-li být nápomocni (třeba jen podpisem, kdyby zase bylo třeba podepsat petici), zanechte prosím svůj email zde. 


Zde na webu budeme postupně zveřejňovat klíčové dokumenty.